Evelina Lindstrand Wahlberg

Back Office


Evelina arbetar inom fondadministrationen. Hon har tidigare jobbat inom redovisning och administration, bland annat på ICA Affärsservice.

Evelina har en kandidatexamen i företagsekonomi från Mälardalens Högskola.