Evelina Lindstrand Wahlberg

Riskhanteringsfunktionen

Evelina arbetar inom Lannebos riskhanteringsfunktionen. Hon har tidigare jobbat inom redovisning och administration, bland annat på ICA Affärsservice.

Evelina har en kandidatexamen i företagsekonomi från Mälardalens Högskola.

Hon har varit anställd på Lannebo sedan 2017.