Evelina Lindstrand Wahlberg

Riskhanteringsfunktionen


Evelina arbetar inom riskhanteringsfunktionen. Hon har tidigare jobbat inom redovisning och administration, bland annat på ICA Affärsservice.

Evelina har en kandidatexamen i företagsekonomi från Mälardalens Högskola.