Erik Gebro

Ansvarig internationell försäljning


Erik är ansvarig för Lannebos internationella försäljning. Dessförinnan arbetade Erik på SKAGEN Fonder i ett flertal olika roller inom försäljning, senast som distributionschef. Ekonomie magisterexamen från Uppsala Universitet samt en kandidatexamen i internationell handelsrätt från samma universitet.

Anställd på Lannebo sedan maj 2019.