Penningtvättslagen

Därför ställer vi frågor

De åtgärder mot penningtvätt som vi måste vidta bygger på EU:s tredje penningtvättsdirektiv som implementerades i svensk lag 2009 genom lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i särskilda föreskrifter från Finansinspektionen.

Reglerna innebär bland annat att fondbolag ska rapportera misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. Reglerna preciserar även vilka åtgärder fondbolag måste vidta för att kontrollera identiteten hos nya eller befintliga kunder, d.v.s. skyldigheten att uppnå kundkännedom. Nya kunder måste därför fylla i och underteckna en anmälningsblankett samt skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (respektive vidimerad kopia av registreringsbevis för juridisk person) innan fondandelar får köpas.

Penningtvättslagen gäller även retroaktivt, vilket innebär att kunder som varit andelsägare hos fondbolaget redan innan lagen trädde ikraft ska identifieras. Lannebo begär successivt in ID-handlingar från samtliga kunder.

Nedan finns en informationsbroschyr om penningtvättslagen framtagen av Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen.

Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi bland annat måste veta vilka av våra kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning. Läs mer om detta i nedanstående informationsblad från svenska bankföreningen.