Daniel Norström

Back Office


Daniel arbetar inom fondadministrationen. Han kommer närmast från SEB:s fond och portföljadministration där han arbetat fem år. Daniel har arbetat på Lannebo sedan augusti 2014.

Kandidatexamen i företagsekonomi från Högskolan Dalarna 2009. Dessutom 30 hp Nationalekonomi på Stockholms Universitet.