Aida Bagheri Gilani

Kundservice


Aida Bagheri Gilani arbetar deltid inom Lannebos kundservice parallellt med sina studier på ekonomiprogrammet vid Stockholms universitet, med inriktning nationalekonomi och företagsekonomi. Hon kommer närmast från Swedbank där hon arbetade som konsult inom ett kundkännedomsprojekt, inom vilket hon var ansvarig för koordinering och exekvering av ett spärrningsinitiativ i Norden.