Ägarfrågor

Har du funderingar gällande valberedning eller ägarfrågor? Kontakta Katarina Hammar.

Ägarfrågor

Ansvarig för hållbarhet och ägarstyrning